Aimar Ventseli loeng “Pühad paigad kui rahvusluse markeerimine Jakuutias”

Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts alustab uue loengusarjaga “Püha ja paik”, mille keskmes on püha ja paiga seosed erinevates religioonides. Teisipäeval, 25. veebruaril 2014 peab esimese loengu etnoloog Aimar Ventsel, kes kõneleb teemal “Pühad paigad kui rahvusluse markeerimine Jakuutias”. Loeng toimub Tartu Ülikooli von Bocki õppehoones aadressil Ülikooli 16–212 algusega kell 16.15.

Ettekande tutvustus:

Viimastel aastatel saame rääkida Jakuutia (Vene Föderatsiooni Kaug-Ida) religioossest taassünnist. Tegemist on huvitava ja mitmetahulise protsessiga, kus erinevad riiklikud ja mitteriiklikud grupid taastavad oma arusaama järgi traditsioonilist usundit. Paralleelselt võib täheldada mitmete rahvusluse vormide esiletõusu, kusjuures osa mitteriiklikest gruppidest on registreeritud kui religioossed kultuuriliikumised, spordiklubid või looduskaitseseltsid. See protsess on seotud ka pühapaikade, rituaalimajade ja templite loomisega. Oma ettekandes asetan ma selle protsessi laiemasse konteksti ja vaatlen, kuidas on religioosne taassünd seotud poliitika, majanduse ning sotsiaalsete vastuoludega.

Kõik huvilised on oodatud!

Info: Madis Arukask, madis.arukask@ut.ee