Ain Riistani loeng “Antropoloogilise ajaloo võimalikkusest Jeesuse-nimelise Galilea šamaani näitel”

Ain Riistani loeng Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi sarjas “Isik religioonis: rollid ja kangelased”

Neljapäeval, 15. märtsil algusega kell 16.15 toimub Tartu Ülikooli von Bocki majas (Ülikooli 16, ruum 212) teine loeng seltsi korraldatavas sarjas “Isik religioonis: rollid ja kangelased”.

TÜ usuteaduskonna lektor Ain Riistan peab loengu teemal “Antropoloogilise ajaloo võimalikkusest Jeesuse-nimelise Galilea šamaani näitel”.

Ain Riistan tutvustab oma ettekandes kõigepealt ajaloolist Jeesust“ kui uurijatele jätkuvalt väljakutseid esitavat uurimisprobleemi. Jeesuse isikukuju ajalooteadusliku modelleerimise tehniliste nüansside varjus ootavad ikka veel vastamist mitmesugused, pigemini filosoofiasse kuuluvad kontseptuaalsed küsimused nagu „mida me võime üldse ajaloost teada?“ ja „mis on tegelikkus?“ Kuna neile küsimustele ei ole üheseid vastuseid, siis on on ka erinevate uurijate nägemused sellest, „mis juhtus“ vägagi erinevad.

Üheks värskemaks alternatiiviks traditsioonilisele Jeesuse-kohasele ajalookirjutusele on antropoloogiline ajalugu (social-scientific studies of the Bible), mis käsitleb minevikku kui võõrast kultuuri. Antropoloogilises ajaloos üritatakse piiblitekstide infot avada kultuuriuurimuslike etic-võrdlusmallide kaudu. Üheks selliseks malliks on Lõuna-Aafrika uurija Pieter F. Craffert pakkunud „šamaanikompleksi“ mudeli, mille võimalusi ja piire ettekande teises pooles vaadeldaksegi.

Loeng on avatud kõigile huvilistele.

Info: Madis Arukask, madis.arukask@ut.ee