Vestlusringis Indrek Peedu, Erki Lind, Ülo Valk ja Tõnno Jonuks.

10. augustil 2021 toimus EAUSi, Tartu ülikooli usuteaduskonna, Utoopia raamatupoe, Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna ning kultuuriklubi Salong ühises koostöös akadeemiline vestlusring kevadel eesti keeles ilmunud Hans G. Kippenbergi ja Kocku von Stuckradi raamatu „Sissejuhatus religiooniuuringutesse“ teemadel. Vestlusringis esinesid Erki Lind, Ülo Valk ja Tõnno Jonuks. Arutelu vedas Indrek Peedu. Peamiselt arutleti erinevate teemade üle, mis selles õpikus esile tõusid ning nende toel laiemalt küsimuse üle, millisena on ses äsjailmunud raamatus esitletud ja kujutatud religiooniuuringuid. Samuti arutleti raamatu autorite akadeemilise tausta ja teiste uurimisalade üle, vaadeldes seoseid käesoleva õpikuga. Lisaks jagus tähelepanu ka mitmetele erinevatele teemadele, mis tänapäeva religiooniuuringutes aktuaalsed on. Vestlusringi oli kuulama ja küsimusi esitama tulnud umbkaudu paarkümmend inimest. Diskussioonile järgnes vabavormiline arutelu veini, sooja joogi ja suupistelaua juures.