Asutamine

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi asutaminetoimus konverentsi raames.

Rahvusvaheline konverents / International Conference

Valdkondadevahelised vaated usundiuurimises /
Interdisciplinary Perspectives in Religious Studies

Tartu Ülikool / University of Tartu, Ülikooli 16-212

Esmaspäev/Monday, 3.04.2006

10.15-10.30 Opening of the Conference

10.30-10.50 Kim Knott (UK) „New Geographical Perspectives in the Study of Religions”

11.00-11.20 Veikko Anttonen (Finland) „Corporate Intelligence in the Study of Religion”

11.30-12.00 Coffee break

12.00-12.20 Marion Bowman (UK) „Religious Studies and Folklore: Dream Team or Uneasy Alliance? A British Perspective”

12.30-12.50 Mihály Hoppál (Hungary) „On the early development of the religious consciousness”

13.00-14.30 Lunch

14.30-14.50 Tiina Sepp (Estonia) „Tourists and Pilgrims on the Road to Santiago de Compostela”

15.00-15.20 Merili Metsvahi (Estonia) „Saint Legend as a Vernacular Genre”

15.30-15.50 Ergo-Hart Västrik (Estonia) „Missionary Rhetoric and Elements of Ethnographic Writing in the 16th Century Sources about Superstitions among Inhabitants of Votian Fifth”

16.00-16.20 Heiki Valk (Eesti) „Looduslikud pühapaigad: uurimisperspektiivid arheoloogia vaatenurgast”

17.00 Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi asutamiskoosolek
Inaugural meeting of the Estonian Association for the Study of Religions

 

Teisipäev/Tuesday, 4.04.2006

10.00-10.20 Tim Jensen (Denmark) „Expert, opinion maker, politician, and prophet: Muhammad-cartoons, media and the various roles of the scholar of religion”

10.30-10.50 Märt Läänemets (Eesti) „Gandavyuhasutra tõlgendusvõimalustest: hariduslik lähenemine”

11.00-11.30 Coffee break/ Lunch

14.30-14.50 Ringo Ringvee (Estonia) „New Religious Movements – the image which we create”

15.00-15.20 Aado Lintrop (Eesti) „Kaasaegne udmurdi kevadpüha gerber”

15.30-16.00 Coffee break

16.00-16.20 Madis Arukask & Taisto-Kalevi Raudalainen (Eesti) „Konserveerunud pärimusliku maailmapildi juhtum 21. sajandi Äänis-Vepsa endises kloostrikülas”

16.30-16.50 Collin Hakkinen (USA) & Art Leete (Estonia) „Hunting and Indigenous Worldview in the Arctic”

17.00 Final discussion

 

Konverentsi korraldasid:
TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool ja
TÜ etnoloogia õppetool.