Rubriigiarhiiv: Konverents

Konverents 2012

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi aastakonverents
“Isik religioonis: rollid ja kangelased”

7. detsembril 2012 Tartus
Ülikooli 16 (von Bocki maja) – aud. 212

Konverentsi kava

10.00-11.45 juhatab Ergo-Hart Västrik

Madis Arukask: Avasõnad

Judit Kis-Halas: “Let’s Cultivate Our Gardens!” Personal Strategies Imported for Eschatological Fears in a Village Magical Group

Irina Sadovina: Eco- and Egovillages: Jokes and Subversion in Slavic Vedic Communities

Kristel Kivari: Kaevurid ja ekstrasensid: autoriteedid rahvapärases inseneriteaduses

Kohvi- ja teepaus

12.15-13.45 juhatab Laur Vallikivi

Piret Koosa: Ameerika spioon või jumala saadik – ameeriklasest misjonär evangeelsete kristlaste ja õigeusklike tõlgenduses

Ain Riistan: Usutervendaja Jeesus meditsiiniantropoloogilises perspektiivis

Enn Ernits: Murma Lazarios ja tema rajatud klooster läbi aegade

Lõuna

15.00-16.30 juhatab Ülo Valk

Marje Ermel: Mäletades Krišnat läbi isikliku kogemuse: keha ja heli roll ‘püha’ tunde loomises

Märt Läänemets: Hüvesõbra (kalyāṇamitra) mõistest mahajaana budismis “Gaṇḍavyūhasūtra” ja teiste allikate põhjal

Laur Järv: Õpetlase rollist tiibeti budismis Sakya Pandita järgi ja näitel

Kohvi- ja teepaus

17.00-18.00 juhatab Tarmo Kulmar

Vladimir Sazonov: Assüüria kuninga roll Uus-Assüüria impeeriumi ametlikus religioonis. Kuningas kui peajumala Aššuri asehaldur maa peal ja kui templivalitseja

Amar Annus: Autismi spektriga isikud usundiloos: askeedid, mungad, sambapühakud?

18.15-19.00 EAUS-i üldkoosolek (presidendi, juhatuse ja revisjonitoimkonna valimine)

Konverentsi korraldavad: Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts, Kultuuriteooria tippkeskus, TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, TÜ eesti keele võõrkeelena osakond

Konverentsi ringkiri * * * Konverentsi kava pdf-ina* * * Konverentsi teesid pdf-ina

Konverents 2011

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi aastakonverents
“Vormelid ja tehnikad religioonis”

4. novembril 2011 Tartus
Ülikooli 16 (von Bocki maja) – aud. 212

Konverentsi kava

10.00 – 11.30 Juhatab Ergo-Hart Västrik

Madis Arukask: Avasõnad

Mare Kõiva: Käsikirjalised nõiaraamatud

Kristi Salve: Sõna ja tegu: mõtteid vepsa rahvausundi põhjal

Taisto Raudalainen: Eerosest agaapesse “Püha Vaimu tules”? – Ekstaatilised tehnikad armastuse teenistuses hüppajate usuliikumises Ingerimaal

Kohvipaus

12.00 – 13.00 Juhatab Art Leete

Piret Koosa: “Et me oskaksime tulistada jumalasõnaga”: komi evangelistide usupraktikast

Eva-Liisa Roht, Ele Pajula: Kes tulevikku ei vaata, elab minevikuta – kuidas võtta vastu Jeesus ja elada nagu enne?

Lõuna

14.00 – 15.30 Juhatab Lea Altnurme

Marko Uibu: Ideede omaksvõtt ja kinnistumine Eesti uue vaimsuse praktiseerijatel

Katre Koppel: Algallika kogukonda ühendavate abstraktsete sümbolite kinnitamine vabastava hingamise kaudu

Elo Liiv: Hingestatud esemete tähtsus kaasaja eestlaste igapäevaelus

Kohvipaus

16.00 – 18.00 Juhatab Ringo Ringvee

Kadri Raudsepp: Väliste harjutuste ja meeleharjutuste seostest tiibeti budismi ningma traditsiooni džangteri (byang gter) õpetusliini ngöndro (sngon’gro) ehk ettevalmistavate harjutuste näitel

Märt Läänemets: Meeleharjutuste tähendusest budismis ja neid tähistavate sõnade tõlkimise probleemist

Elle Vaht: Sugestiivsed tehnikad atika needustahvlitel. Hirmu konstrueerimine maagias Platoni järgi

Jaan Lahe: Rudolf Bultmann usundiloolasena

 

Konverentsi korraldavad: Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts, Kultuuriteooria tippkeskus, TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, TÜ eesti keele võõrkeelena osakond

Konverentsi ringkiri. * * * Konverentsi kava pdf-ina.* * * Konverentsi teesid pdf-ina.

Konverents 2009

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi aastakonverents

16. juunil 2009 Tartus
Ülikooli 16 – 212 (von Bocki maja)

13.00 Avamine

13.15–13.45 Vladimir Sazonov: Assüüria kuningate universalistlike tiitlite ja epiteetide arengujooni

13.45-14.15 Amar Annus: Tuli ja vesi nõidade ja halbade ennete mõju hävitajana muistses Mesopotaamias

14.15-14.45 Peeter Espak: Ajaloo teisenemine müüdiks: võrdlevaid näiteid Lähis-Idast, Euroopast ja Eestist

14.45-15.15 Art Leete: Uute usuliikumiste uurimine Venemaa põhja-aladel

15.15-15.45 kohvipaus

15.45-16.15 Kristel Kivari: Kohakujutelm maa-aluste traditsioonis

16.15-16.45 Ergo-Hart Västrik: Seto Peko-kultusest ja selle tõlgendustest läänemeresoome mütoloogia kontekstis

16.45-17.15 Linnart Mäll: Kristlusest, krišnaismist ja muust Mahe ja selle naaberosariigi kontekstis

17.15-17.45 Ülo Valk: Kas karmaseadust saab rikkuda? Eksimus, vastutus ja jumalad Lõuna-India folklooris

* Konverentsi korraldajad:

Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts,
TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond,
TÜ etnoloogia osakond,
Kultuuriteooria tippkeskus

18.00 EAUS aastakoosolek

Päevakorras:

1) juhatuse aruanne,
2) revisjonikomisjoni aruanne,
3) presidendi, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
4) kohapeal algatatud küsimused

Konverents 2008

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi 3. aastakonverents

30. mail 2008 Tartus

 • Ringo Ringvee: Religioon muutuvas Euroopas
 • Tiina Sepp: Camino de Santiago sündroom – palverändurite vaimne tervis nende endi ja teiste pilgu läbi
 • Art Leete: Kes on ususpetsialist komi külas? Ust-Kulomi õigeusu kiriku preestri ja külaelanike arvamuste tõlgendus
 • Madis Arukask: Pühkimise mütologeemi tõlgenduslikkusest erinevates folkloorižanrides ja kultuurikontekstides
 • Vladimir Sazonov: Vana- ja Kesk-Assüüria valitsejate tiitlid kuni Tukulti-Ninurta I valitsemiseni (ajavahemik ca 2000-1200 ekr)
 • Amar Annus: Tsikuraat ja veeuputuse laev Lähis-Ida kosmiliste sümbolitena
 • Enn Ernits: Dracula vanavene kirjasõnas ja tegelikkuses
 • Ülo Valk: Milleks on vaja libaloomi? Mayongi küla nõiduseusk ja Assami tantrism
 • Linnart Mäll: Budismi taassünnist Burjaatias ja Indias

Päeva lõpetas koosviibimine söögi ja joogiga

Konverents 2007

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi 2. aastakonverents

26. mail 2007 Tartus

 • Jaan Lahe:
  Süüria kultused Rooma keisririigis
 • Vladimir Sazonov:
  Illujanka ja Teshub: lohetapmise motiiv Anatoolias II at. e.Kr.
 • Amar Annus:
  Küüntest või sarvedest kehakate Lähis-Ida ja muude rahvaste kujutlustes
 • Enn Ernits:
  Kuradite vägitükkidest Äänisjärve idarannikul
 • Väino Poikalainen:
  Äänisjärve kaljujooniste temaatikast
 • Piret Koosa, Art Leete:
  „Vana“ ja „uue“ õigeusu dialoog Komimaal
 • Kristel Kivari:
  Kognitiivsed kaardid rahvausundis maa-aluste näitel
 • Merili Metsvahi:
  Setu naise Ksenia Müürsepa (1911-2004) usust ja usklikkusest folkloristi pilguga

Konverentsi korraldasid Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts, TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool, TÜ etnoloogia õppetool

Asutamiskonverents

Rahvusvaheline konverents / International Conference

Valdkondadevahelised vaated usundiuurimises / Interdisciplinary Perspectives in Religious Studies

Tartu Ülikool / University of Tartu, Ülikooli 16-212

Esmaspäev/Monday, 3.04.2006

10.15-10.30 Opening of the Conference

10.30-10.50 Kim Knott (UK) „New Geographical Perspectives in the Study of Religions”

11.00-11.20 Veikko Anttonen (Finland) „Corporate Intelligence in the Study of Religion”

11.30-12.00 Coffee break

12.00-12.20 Marion Bowman (UK) „Religious Studies and Folklore: Dream Team or Uneasy Alliance? A British Perspective”

12.30-12.50 Mihály Hoppál (Hungary) „On the early development of the religious consciousness”

13.00-14.30 Lunch

14.30-14.50 Tiina Sepp (Estonia) „Tourists and Pilgrims on the Road to Santiago de Compostela”

15.00-15.20 Merili Metsvahi (Estonia) „Saint Legend as a Vernacular Genre”

15.30-15.50 Ergo-Hart Västrik (Estonia) „Missionary Rhetoric and Elements of Ethnographic Writing in the 16th Century Sources about Superstitions among Inhabitants of Votian Fifth”

16.00-16.20 Heiki Valk (Eesti) „Looduslikud pühapaigad: uurimisperspektiivid arheoloogia vaatenurgast”

17.00 Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi asutamiskoosolek
Inaugural meeting of the Estonian Association for the Study of Religions