Rubriigiarhiiv: Konverents

Konverents 2015

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi aastakonverents
“Religioon ja rahvus/lus”

4. detsembril 2015 Tartus
Ülikooli 16 (von Bocki maja) – aud. 212

Konverentsi kava

11.00-11.15 Konverentsi avamine: Madis Arukask (EAUS-i president)

11.15-13.15 Juhatab Ergo-Hart Västrik
Tarmo Kulmar “Religioon ja rahvuslus totaalses riigis”
Märt LäänemetsHindutva ja tänapäeva India rahvuslikud ideoloogiad”
Elo Süld “Islami uurimine Eestis ja eestlaste poolt”
Vladimir Sazonov “Venemaa ideoloogiast 21. sajandi alguses ning rahvusluse ja religiooni rollist vene infosõjas Ukraina vastu”

13.15-14.30 Lõuna

14.30-16.30 Juhatab Tõnno Jonuks
Art Leete “Handi nafta, maailmapilt ja poliitika”
Anti Selart “Ristisõda, ristiusk ja ristinimi”
Riho Saard “Luterluse asend usulis-rahvuslikus eestluses – Jakob Hurdast Lennart Mereni”
Atko Remmel “Eestlaste kui religioonitu rahvuse idee arengust”

16.30-17.00 Kohvi- ja teepaus

17.00-18.30 Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi üldkoosolek (sh juhatuse valimine)

Konverentsi korraldab Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts koostöös Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnaga

Konverentsi ringkiri. * * * Konverentsi kava pdf-ina.* * * Konverentsi teesid pdf-ina.

Konverents 2014

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi aastakonverents
“Püha ja paik”

11. detsembril 2014 Tartus
Ülikooli 16 (von Bocki maja) – aud. 214

Konverentsi kava

 

11.00-11.15 Konverentsi avamine: Madis Arukask (EAUS-i president)

11.15-12.45 Juhatab Ergo-Hart Västrik
Katre Koppel “Väga raske on ennast usaldada, kui sa oled sündinud seal, kus autoriteet on olnud totaalselt väljaspool sind – keha kui vahend jõudmaks iseendani”
Kristel Kivari “Pühakohad kaasaja energiatraditsioonis”
Tatiana Alybina “The symbology of contemporary Mari religious movement”

12.45-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Juhatab Tõnno Jonuks
Lea Altnurme “Eestlaste isiklikud pühapaigad looduses”
Jüri Metssalu “Pühapaigaolendid viie Eesti kihelkonna näitel”
Villu Kadakas “Sakraalse ja vähem sakraalse ruumi kokkupuutest Padise kloostris”

15.30-16.00 Kohvi- ja teepaus

16.00-17.30 juhatab Piret Koosa
Teet Toome “Buddhaväljad mahajaana budismis”
Märt Läänemets “Potala(ka) mägi kui virtuaalne ja füüsiline pühapaik mahajaana budismis”
Ain Riistan “Ukraina kui püha paik: religiooni ja rahvusluse rollist Ukraina konfliktis”

17.30-20.00 Konverentsi lõpetamine ja koosviibimine Ülikooli kohvikus

Konverentsi korraldab Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts koostöös Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnaga

Konverentsi ringkiri. * * * Konverentsi kava pdf-ina.* * * Konverentsi teesid pdf-ina.

Konverents 2013

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi aastakonverents
“Religioon, inimene, konflikt”

13. detsembril 2013 Tartus
Ülikooli 16 (von Bocki maja) – aud. 212

Konverentsi kava

 

10.00-10.15 Konverentsi avamine: Madis Arukask (EAUS-i president)

10.15-12.15 Juhatab Tõnno Jonuks
Ester Oras “Kohtla peitvara: relvad ja rituaalid rauaajal”
Merili Metsvahi “Thiess – šamaan või šarlatan? 1691. a Liivimaa libahundiprotsessi tõlgendusi”
Art Leete “Nafta ja rituaal: Lääne-Siberi põliselanike kollektiivsed põhjapõdraohverdused”
Reet Hiiemäe “Uususundid kõverpeeglis: kas konflikt või ühe terviku kaks tahku”

12.15-13.30 Lõuna

13.30-15.00 Juhatab Piret Koosa
Laur Järv “Enesesüütamised Tiibetis”
Märt Läänemets “Zen-kogemus kui sisemise konfliktsituatsiooni lahendus”
Margus Ott “Religiooni ambivalents: vägevnemine ja sallimatus”

15.00-15.30 Kohvi- ja teepaus

15.30-17.00 Juhatab Ergo-Hart Västrik
Tiina Sepp “Glastonbury – Pilgrims without Pilgrimage?”
Brent C. Augustus “Stripping the Spirit from the Soulless: The Secularization of the Zombie in American Popular Culture”
Davide Ermacora “For a Critical Appraisal of ‘Shamanism’ as a Widely Used (and Abused) Category in European Folklore Studies”

17.30-19.30 Konverentsi lõpetamine ja koosviibimine Ülikooli kohvikus

Konverentsi ringkiri. * * * Konverentsi kava pdf-ina.* * * Konverentsi teesid pdf-ina.

Konverents 2012

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi aastakonverents
“Isik religioonis: rollid ja kangelased”

7. detsembril 2012 Tartus
Ülikooli 16 (von Bocki maja) – aud. 212

Konverentsi kava

10.00-11.45 juhatab Ergo-Hart Västrik

Madis Arukask: Avasõnad

Judit Kis-Halas: “Let’s Cultivate Our Gardens!” Personal Strategies Imported for Eschatological Fears in a Village Magical Group

Irina Sadovina: Eco- and Egovillages: Jokes and Subversion in Slavic Vedic Communities

Kristel Kivari: Kaevurid ja ekstrasensid: autoriteedid rahvapärases inseneriteaduses

Kohvi- ja teepaus

12.15-13.45 juhatab Laur Vallikivi

Piret Koosa: Ameerika spioon või jumala saadik – ameeriklasest misjonär evangeelsete kristlaste ja õigeusklike tõlgenduses

Ain Riistan: Usutervendaja Jeesus meditsiiniantropoloogilises perspektiivis

Enn Ernits: Murma Lazarios ja tema rajatud klooster läbi aegade

Lõuna

15.00-16.30 juhatab Ülo Valk

Marje Ermel: Mäletades Krišnat läbi isikliku kogemuse: keha ja heli roll ‘püha’ tunde loomises

Märt Läänemets: Hüvesõbra (kalyāṇamitra) mõistest mahajaana budismis “Gaṇḍavyūhasūtra” ja teiste allikate põhjal

Laur Järv: Õpetlase rollist tiibeti budismis Sakya Pandita järgi ja näitel

Kohvi- ja teepaus

17.00-18.00 juhatab Tarmo Kulmar

Vladimir Sazonov: Assüüria kuninga roll Uus-Assüüria impeeriumi ametlikus religioonis. Kuningas kui peajumala Aššuri asehaldur maa peal ja kui templivalitseja

Amar Annus: Autismi spektriga isikud usundiloos: askeedid, mungad, sambapühakud?

18.15-19.00 EAUS-i üldkoosolek (presidendi, juhatuse ja revisjonitoimkonna valimine)

Konverentsi korraldavad: Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts, Kultuuriteooria tippkeskus, TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, TÜ eesti keele võõrkeelena osakond

Konverentsi ringkiri * * * Konverentsi kava pdf-ina* * * Konverentsi teesid pdf-ina

Konverents 2011

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi aastakonverents
“Vormelid ja tehnikad religioonis”

4. novembril 2011 Tartus
Ülikooli 16 (von Bocki maja) – aud. 212

Konverentsi kava

10.00 – 11.30 Juhatab Ergo-Hart Västrik

Madis Arukask: Avasõnad

Mare Kõiva: Käsikirjalised nõiaraamatud

Kristi Salve: Sõna ja tegu: mõtteid vepsa rahvausundi põhjal

Taisto Raudalainen: Eerosest agaapesse “Püha Vaimu tules”? – Ekstaatilised tehnikad armastuse teenistuses hüppajate usuliikumises Ingerimaal

Kohvipaus

12.00 – 13.00 Juhatab Art Leete

Piret Koosa: “Et me oskaksime tulistada jumalasõnaga”: komi evangelistide usupraktikast

Eva-Liisa Roht, Ele Pajula: Kes tulevikku ei vaata, elab minevikuta – kuidas võtta vastu Jeesus ja elada nagu enne?

Lõuna

14.00 – 15.30 Juhatab Lea Altnurme

Marko Uibu: Ideede omaksvõtt ja kinnistumine Eesti uue vaimsuse praktiseerijatel

Katre Koppel: Algallika kogukonda ühendavate abstraktsete sümbolite kinnitamine vabastava hingamise kaudu

Elo Liiv: Hingestatud esemete tähtsus kaasaja eestlaste igapäevaelus

Kohvipaus

16.00 – 18.00 Juhatab Ringo Ringvee

Kadri Raudsepp: Väliste harjutuste ja meeleharjutuste seostest tiibeti budismi ningma traditsiooni džangteri (byang gter) õpetusliini ngöndro (sngon’gro) ehk ettevalmistavate harjutuste näitel

Märt Läänemets: Meeleharjutuste tähendusest budismis ja neid tähistavate sõnade tõlkimise probleemist

Elle Vaht: Sugestiivsed tehnikad atika needustahvlitel. Hirmu konstrueerimine maagias Platoni järgi

Jaan Lahe: Rudolf Bultmann usundiloolasena

 

Konverentsi korraldavad: Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts, Kultuuriteooria tippkeskus, TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, TÜ eesti keele võõrkeelena osakond

Konverentsi ringkiri. * * * Konverentsi kava pdf-ina.* * * Konverentsi teesid pdf-ina.

Konverents 2009

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi aastakonverents

16. juunil 2009 Tartus
Ülikooli 16 – 212 (von Bocki maja)

13.00 Avamine

13.15–13.45 Vladimir Sazonov: Assüüria kuningate universalistlike tiitlite ja epiteetide arengujooni

13.45-14.15 Amar Annus: Tuli ja vesi nõidade ja halbade ennete mõju hävitajana muistses Mesopotaamias

14.15-14.45 Peeter Espak: Ajaloo teisenemine müüdiks: võrdlevaid näiteid Lähis-Idast, Euroopast ja Eestist

14.45-15.15 Art Leete: Uute usuliikumiste uurimine Venemaa põhja-aladel

15.15-15.45 kohvipaus

15.45-16.15 Kristel Kivari: Kohakujutelm maa-aluste traditsioonis

16.15-16.45 Ergo-Hart Västrik: Seto Peko-kultusest ja selle tõlgendustest läänemeresoome mütoloogia kontekstis

16.45-17.15 Linnart Mäll: Kristlusest, krišnaismist ja muust Mahe ja selle naaberosariigi kontekstis

17.15-17.45 Ülo Valk: Kas karmaseadust saab rikkuda? Eksimus, vastutus ja jumalad Lõuna-India folklooris

* Konverentsi korraldajad:

Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts,
TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond,
TÜ etnoloogia osakond,
Kultuuriteooria tippkeskus

18.00 EAUS aastakoosolek

Päevakorras:

1) juhatuse aruanne,
2) revisjonikomisjoni aruanne,
3) presidendi, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
4) kohapeal algatatud küsimused

Konverents 2008

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi 3. aastakonverents

30. mail 2008 Tartus

 • Ringo Ringvee: Religioon muutuvas Euroopas
 • Tiina Sepp: Camino de Santiago sündroom – palverändurite vaimne tervis nende endi ja teiste pilgu läbi
 • Art Leete: Kes on ususpetsialist komi külas? Ust-Kulomi õigeusu kiriku preestri ja külaelanike arvamuste tõlgendus
 • Madis Arukask: Pühkimise mütologeemi tõlgenduslikkusest erinevates folkloorižanrides ja kultuurikontekstides
 • Vladimir Sazonov: Vana- ja Kesk-Assüüria valitsejate tiitlid kuni Tukulti-Ninurta I valitsemiseni (ajavahemik ca 2000-1200 ekr)
 • Amar Annus: Tsikuraat ja veeuputuse laev Lähis-Ida kosmiliste sümbolitena
 • Enn Ernits: Dracula vanavene kirjasõnas ja tegelikkuses
 • Ülo Valk: Milleks on vaja libaloomi? Mayongi küla nõiduseusk ja Assami tantrism
 • Linnart Mäll: Budismi taassünnist Burjaatias ja Indias

Päeva lõpetas koosviibimine söögi ja joogiga

Konverents 2007

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi 2. aastakonverents

26. mail 2007 Tartus

 • Jaan Lahe:
  Süüria kultused Rooma keisririigis
 • Vladimir Sazonov:
  Illujanka ja Teshub: lohetapmise motiiv Anatoolias II at. e.Kr.
 • Amar Annus:
  Küüntest või sarvedest kehakate Lähis-Ida ja muude rahvaste kujutlustes
 • Enn Ernits:
  Kuradite vägitükkidest Äänisjärve idarannikul
 • Väino Poikalainen:
  Äänisjärve kaljujooniste temaatikast
 • Piret Koosa, Art Leete:
  „Vana“ ja „uue“ õigeusu dialoog Komimaal
 • Kristel Kivari:
  Kognitiivsed kaardid rahvausundis maa-aluste näitel
 • Merili Metsvahi:
  Setu naise Ksenia Müürsepa (1911-2004) usust ja usklikkusest folkloristi pilguga

Konverentsi korraldasid Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts, TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool, TÜ etnoloogia õppetool

Asutamiskonverents

Rahvusvaheline konverents / International Conference

Valdkondadevahelised vaated usundiuurimises / Interdisciplinary Perspectives in Religious Studies

Tartu Ülikool / University of Tartu, Ülikooli 16-212

Esmaspäev/Monday, 3.04.2006

10.15-10.30 Opening of the Conference

10.30-10.50 Kim Knott (UK) „New Geographical Perspectives in the Study of Religions”

11.00-11.20 Veikko Anttonen (Finland) „Corporate Intelligence in the Study of Religion”

11.30-12.00 Coffee break

12.00-12.20 Marion Bowman (UK) „Religious Studies and Folklore: Dream Team or Uneasy Alliance? A British Perspective”

12.30-12.50 Mihály Hoppál (Hungary) „On the early development of the religious consciousness”

13.00-14.30 Lunch

14.30-14.50 Tiina Sepp (Estonia) „Tourists and Pilgrims on the Road to Santiago de Compostela”

15.00-15.20 Merili Metsvahi (Estonia) „Saint Legend as a Vernacular Genre”

15.30-15.50 Ergo-Hart Västrik (Estonia) „Missionary Rhetoric and Elements of Ethnographic Writing in the 16th Century Sources about Superstitions among Inhabitants of Votian Fifth”

16.00-16.20 Heiki Valk (Eesti) „Looduslikud pühapaigad: uurimisperspektiivid arheoloogia vaatenurgast”

17.00 Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi asutamiskoosolek
Inaugural meeting of the Estonian Association for the Study of Religions