Rubriigiarhiiv: Määratlemata

Vestlusringis Indrek Peedu, Erki Lind, Ülo Valk ja Tõnno Jonuks.

10. augustil 2021 toimus EAUSi, Tartu ülikooli usuteaduskonna, Utoopia raamatupoe, Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna ning kultuuriklubi Salong ühises koostöös akadeemiline vestlusring kevadel eesti keeles ilmunud Hans G. Kippenbergi ja Kocku von Stuckradi raamatu „Sissejuhatus religiooniuuringutesse“ teemadel. Vestlusringis esinesid Erki Lind, Ülo Valk ja Tõnno Jonuks. Arutelu vedas Indrek Peedu. Peamiselt arutleti erinevate teemade üle, mis selles õpikus esile tõusid ning nende toel laiemalt küsimuse üle, millisena on ses äsjailmunud raamatus esitletud ja kujutatud religiooniuuringuid. Samuti arutleti raamatu autorite akadeemilise tausta ja teiste uurimisalade üle, vaadeldes seoseid käesoleva õpikuga. Lisaks jagus tähelepanu ka mitmetele erinevatele teemadele, mis tänapäeva religiooniuuringutes aktuaalsed on. Vestlusringi oli kuulama ja küsimusi esitama tulnud umbkaudu paarkümmend inimest. Diskussioonile järgnes vabavormiline arutelu veini, sooja joogi ja suupistelaua juures.

Akadeemiline vestlusring Wilfred Cantwell Smithist

Vestlusringis Indrek Peedu, Meelis Friedenthal ja Atko Remmel.

27. juulil 2021 toimus EAUSi eestvedamisel, koostöös Utoopia raamatupoe, Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna ning kultuuriklubiga Salong, akadeemiline vestlusring möödunud talvel eesti keeles ilmunud Wilfred Cantwell Smithi raamatu „Religiooni tähendus ja ots“ ainetel. Vestlusringis esinesid Meelis Friedenthal ja Atko Remmel, arutelu vedas Indrek Peedu. Peamiselt keerles diskussioon „religiooni“ mõiste ümber. Arutleti mõiste ajaloo, tänapäevase kasutuse, probleemide ja muu seonduva üle, keskendudes läbivalt argumentidele ja järeldustele, mida neis asjus esitas W. C. Smith enda raamatus. Lisaks pöörati tähelepanu ka sellele, kuidas kõik niisugused asjaolud haakuvad tänapäeva olukorra ja selle uurimisega nii Eesti kui ka maailmas laiemalt. Vestlusring sai igati korraliku tähelepanu osaliseks, kohale oli tulnud umbkaudu 25 huvilist. Diskussioonile järgnes vabas vormis mõtete vahetamine veini- ja suupistelaua ääres.

Akadeemiline vestlusring Arnold van Gennepist

Vestlusringis (vasakult) Indrek Peedu, Ülo Valk (arvuti vahendusel) ja Toomas Gross.

11. augustil 2020 toimus EAUSi eestvedamisel, koostöös Utoopia raamatupoe ja Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonnaga, akadeemiline vestlusring kevadel eesti keeles ilmunud Arnold van Gennepi raamatu „Siirderiitused“ ainetel. Vestlusringis esinesid Toomas Gross ja Ülo Valk, vestlust juhtis Indrek Peedu. Arutelus oli põhitähelepanu all van Gennepist alguse saanud siirderiituste kontseptsiooni jätkuv olulisus antropoloogias kui ka humanitaar- ja sotsiaalteaduses üleüldiselt, samuti van Gennepi enda isik ning muu tegevus teistegi uurimisteemade juures peale siirderiituste. Samuti sai omajagu tähelepanu van Gennepi jõudmine Eestisse ning sellega kaasnenud varajane vastukaja siinsete uurijate seas. Vestlusring sai küllaltki laia tähelepanu osaliseks, kuivõrd kohale oli tulnud üle 30 huvilise. Diskussioonile järgnes vabas vormis mõtete vahetamine veini- ja suupistelaua ääres.