EAUSi loengusari “Isik religioonis: rollid ja kangelased”

Religioonid ei ole kunagi läbi saanud inimeste loova ja läbiviiva panuseta. Religioonide rajajad, suured usujuhid, aga ka sajad erinevad rituaalispetsialistid on kujundanud ja kujundamas inimkonna usundilise mitmekesisuse mosaiiki. Käesolev Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi loengusari võtab vaatluse alla erinevate religioossete rollide mitmekesisuse alates ikoonilistest, kõigile tuntud figuuridest kuni tavalise inimeseni usumaastiku rohujuuretasandil.

Loengud leiavad aset Tartu Ülikooli von Bocki majas (Ülikooli 16, ruum 212) ning on avatud kõigile huvilistele.

16. veebruaril 2012
kell 16.15
Märt Läänemets “Konfutsius – õpetaja, pühak, põlualune”
15. märtsil 2012
kell 16.15
Ain Riistan “Antropoloogilise ajaloo võimalikkusest Jeesuse-nimelise Galilea šamaani näitel”
12. aprillil 2012
kell 16.15
Anne Türnpu “Teekond triksterini ja edasi. Usund või teater”
2. mail 2012
kell 16.15
Teet Toome “Buddha, tema aeg ja eluloolised üksikasjad”
8. juunil 2012
kell 14.15
Marko Veisson “Leserituaalid ja lesknaiste muutuv staatus Põhja-Ghanas”
8. juunil 2012
kell 16.00
Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi aastakoosolek
13. septembril 2012
kell 16.15
Peeter Espak “Sumeri lugulaul “Gilgameši surm”: kangelase olemuse ja surma küsimusi muistse Mesopotaamia religioonis”
4. oktoobril 2012
kell 16.15
Tõnno Jonuks “Nõiad, teadjad või šamaanid. Kas kiviajast saab leida usujuhte?”
1. novembril 2012
kell 16.15
Laur Vallikivi “Misjonär ja konvertiit: isikute ja ideoloogiate kohtumine neenetsi tundras”
7. detsembril 2012 Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi aastakonverents

Vaata ka sarja postrit. Loengusarja korraldamist toetab Euroopa Liit Regionaalarengu Fondi kaudu (Kultuuriteooria tippkeskus).

Info: Madis Arukask, EAUS-i president, madis.arukask@ut.ee