EAUSi loengusari “Religioonid ja ühiskonnad II”

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi loengusari “Religioonid ja ühiskonnad II”

Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts jätkab käimasoleval hooajal maailma eri piirkondade rahvaste usundite tutvustamist. Loengud põhinevad nii ettekandjate algupärasel välitööainesel kui ka ajaloolistel sissevaadetel erinevate ühiskondade religioossesse toimimisse. Kuulama on oodatud kõik, kes tunnevad huvi religioonide globaalse mitmekesisuse ja ühiskondlike variatsioonide vastu.

Ettekandekoosolekud toimuvad Tartus algusega kell 16.15

21. okt. 2010,
Ülikooli 16-214
Riho Saard “Dissidentlusest nõukogudeaegse kristluse kontekstis”
4. nov. 2010,
Ülikooli 18-228
Tarmo Kulmar “Inkade peajumalate tumedast loomusest ja selle avaldumisest muistse Peruu ühiskonnakorralduses”
25. nov. 2010,
Ülikooli 18-228
Madis Arukask “Paigavaimudega suhtlemine kaasaegses vepsa rahvausus”
20. jaan. 2011,
Ülikooli 18-139
Elo Süld “Islami poliitiline roll kaasajal: teoloogiline ühiskonnaidee, sotsiaalsed probleemid ja riigi roll”
17. veebr. 2011,
Ülikooli 18-139
Aado Lintrop “Usundid kohtuvad Okunjovos. Üks religioosse sünkretismi näide kaasaegsel Venemaa”
3. märts 2011,
Ülikooli 18-139
Art Leete “Protestantliku misjoni areng Komimaal”
31. märts 2011,
Ülikooli 18-139
Taisto Raudalainen “Uusi andmeid Kesk-Ingeri hyppysseuralaiste (skakkunat) liikumise kohta”
14. apr. 2011,
Ülikooli 18-139
Laur Järv “Nevaari budism: sanskritikeelne vadžrajaana traditsioon Kathmandu orus”
5. mai 2011,
Ülikooli 18-139
Kadri Raudsepp “Tiibeti budism tänapäeva tiibeti ühiskonnas. Olukord Tiibetis ja eksiilis (India ja Nepaal)”

Vaata ka sarja postrit.

Info: Madis Arukask, madis.arukask@ut.ee