Ettekandekoosolek 17. märtsil 2011

Neljapäeval, 17. märtsil kell 16.00 peab Vladimir Sazonov von Bocki majas (Ülikooli 16-212) ettekande“Behistuni raidkirja I tulba analüüs”.

Ettekandes esitatakse Behistuni raidkirja (kõige pikem säilinud vana-pärsiakeelne tekst) esimese tulba tõlge vana-pärsia ja akkadi keelest ning selle põgus analüüs. Raidkiri ise on üsna mahukas, koosnedes 5 tulbast, ning see koostati Pärsia kuninga Darius I käsul VI saj. lõpus eKr. Akkadi- ja elamikeelseid versioone pärsiakeelse tekstiga antud ettekandes ei võrrelda. Ettekandes käsitletakse ka raidkirja ideoloogilist tausta ning selle otstarvet – st mis eesmärkidega oli see loodud.

Olete lahkelt kuulama oodatud!

Info: Madis Arukask, madis.arukask@ut.ee