Ettekandepäev “Religioon ja rahvus/lus”Tallinnas

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi ettekandepäev Tallinnas
“Religioon ja rahvus/lus”

6. mail 2015

Tallinna Ülikooli Silva majas
Narva mnt 29, auditooriumis 240

Ettekandepäeva kava

12.00 Avasõnad: Madis Arukask, Jaan Lahe

12.15 Lea Altnurme “Eestlaste usuline identiteet tänapäeval”
12.45 Alar Kilp “Eestluspõhise rahvusluse suhe religiooniga”

13.15 Tee- ja kohvipaus

13.45 Taisto Kalevi Raudalainen “”Soome usk” – rühmaidentiteet ja rahvusluse kujunemine mitmeusulises ümbruses ingerisoomlaste näitel”
14.15 Indrek Jääts “Rahvusliku õigeusu võimalikkusest komide näitel”

Konverentsi korraldab Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts koostöös Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudiga ja Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudiga (projekt ETF9271).

Lähem info: Jaan Lahe, TLÜ EHI dotsent, usundiuurija@gmail.com; Madis Arukask, EAUS-i president, madis.arukask@ut.ee

Kava ja teesid pdf-ina.