Ettekandepärastlõuna ja aastakoosolek 27. mail 2011

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi ettekandepärastlõuna ja aastakoosolek 27. mail 2011

Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts võtab hooaja kokku ettekannete ja aastakoosolekuga. Juhatuse otsusel lükkub aastakonverents sügisesse.

Kava

16.15 Seltsi ettekandepärastlõuna (Ülikooli 16-214)

Enn Ernits “Kuradi seljas Püha Linna: reisi tagajärjed ja tulemused (ühest pühakuloost vanavene kirjanduses)”

Vladimir Sazonov “Siseluuretegevus Assüürias I aastatuhandel eKr”

18.00 Aastakoosolek

Liikmete osalus on vajalik juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete kinnitamiseks!

Info: Madis Arukask, madis.arukask@ut.ee