Holger Möldri loeng “Islamiäärmusluse mõju tänapäeva rahvusvaheliste konfliktide kujunemisele: religiooni politiseerumine, terrorism ja hirmukultuur”

Neljapäeval, 21. märtsil 2013 kell 16.15 peab kaitseväe ühendatud õppeasutuse strateegia õppetooli dotsent Holger Mölder Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi loengusarjas “Religioon ja konflikt” ettekande “Islamiäärmusluse mõju tänapäeva rahvusvaheliste konfliktide kujunemisele: religiooni politiseerumine, terrorism ja hirmukultuur”. Loeng toimub Tartus, Jakobi 2-109.

Ettekandes keskendub Mölder religiooni ja ideoloogia seostele ning islamiäärmuslase kuvandi tekkimisele. Ta vaatleb islami mõju tõusu maailmas, selle poliitilisi väljundeid ning kuidas seostuvad omavahel islamiäärmuslus ja terrorism. Üleval on küsimused: kuidas toimib terrorism kui poliitika teostamise vahend ja mis on selle põhjused? Kuidas tugevad emotsioonid (hirm, viha, vimm) suudavad mõjutada sotsiaalset tellimuse kujunemist? Mis on hirmukultuur ning kuidas see haakub lääne tsivilisatsioonis tekkinud kuvanditega erinevate religioonide sh islami kohta? Mölder vaatleb ka 11. septembri 2001 mõju rahvusvahelise süsteemi arengule tervikuna ja Al-Qaeda olemust kui kaubamärk.

Kõik huvilised on oodatud!

Info: Madis Arukask, madis.arukask@ut.ee