Jüri Metssalu loeng “Looduslikud pühapaigad Eesti kultuuriruumis Juuru kihelkonna näitel”

Teisipäeval, 11. märtsil kell 16.15 kõneleb loengusarjas “Püha ja paik” Eesti Rahvaluule Arhiivi kohapärimuse töörühma projektijuht, ajaloolane Jüri Metssalu teemal “Looduslikud pühapaigad Eesti kultuuriruumis Juuru kihelkonna näitel”. Loeng toimub Tartu Ülikooli von Bocki õppehoones aadressil Ülikooli 16–212.

Jüri Metssalu on ajaloolise Lõuna-Harjumaa pärimuspaikade uurimiseks korraldanud mitmeid välitöid. Rapla, Juuru ja Hageri kihelkonnast arhiivi kogutud pärimuse alusel on ta püüdnud võimalikult paljud paigad maastikul üles otsida, kirjeldada ja pildistada ning nende paikade kohta ka kõigilt vanematelt põliselanikelt folkloori koguda. Jüri Metssalu korraldatud välitöödelt on Eesti Rahvaluule Arhiivi toodud hoiule sadade tundide jagu heliülesvõtteid ja tuhandeid fotosid. Et kolme kihelkonnaga korraga sügavuti pole võimalik tegelda, on ta 2009. aastast alates töörühma teiste tegevussuundade kõrval jätkanud Juuru kihelkonna pärimuspaikade uurimisega. Tänaseks on Metssalu juhtimisel kogutud kohapärimust kõigis Juuru kihelkonna külades. Nii on Juuru kihelkond heaks näiteks Eesti pärimuspaikade tänasest olukorrast.

Oma ettekandes tutvustab Jüri Metssalu Juuru kihelkonna pühapaiku, mida on võimalik määratleda nii laiema kui kitsama definitsiooni järgi. Kui pühapaikade hulka lugeda pühaks nimetatud kohad, paigad, kuhu on ande toodud ja kus on ravitud, ning hiie-toponüümikaga kohad, siis on hetkel Juuru kihelkonnas teadaolevate pühapaikade koguarv 51. Kui aga lisada ka mitmesuguste (vaim)olenditega seotud paigad, hiiukohad, imeliste ilmingute kogemise kohad jt, siis saaksime Juuru kihelkonnas kokku 90 laiema määratluse järgi püha paika. Ettekandes tutvustab Jüri Metssalu lähemalt Juuru kihelkonna pühasid allikaid, hiiekohti, pühasid kive ja kabelikohti. Seejuures peatub ta ka mõningatel konkreetsel probleemidel nagu näiteks pühapaikade füüsiline seisund ja riiklik kaitse, hiiepaikade dateerimine, pühapaikade seosed asustusega ja süvendatud uuringute tulemuslikkus.

Kõik huvilised on oodatud!

Info: Madis Arukask, madis.arukask@ut.ee