Konverents 2010

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi aastakonverents
“Religioonid ja ühiskonnad”

28. mail 2010 Tartus
Ülikooli 16-212 (von Bocki maja)

Kava / Programme

10.00 Alexander Panchenko “Communists against Superstitions: The Soviet State and ‘Popular Religion'” (key-note)

11.00 Pejman Bijan “The Philosophy and Religion of Zoroaster: from Ancient Persia to Contemporary Iran” (key-note)

12.00 Kohvipaus / Coffee break

12.15 Faguna Barmahalia “Changing Socio-Religious Practices and Ethnic Identity: A Folkloric Study of the Bodos in Assam”

12.45 Margaret Lyngdoh “The Role of the Seng Khasi in the Preservation of the Khasi Indigenous Religion”

13.15 Lõunapaus / Lunch break

14.15 Enn Ernits “Aleksander Nevski pühakulugu Vene riikliku ideoloogia alustalana”

14.45 Art Leete “Memmede mäss: komi rahvaliku õigeusu liikumine bursõlõsjas

15.15 Vladimir Sazonov “Behitsuni raidkiri: mõningad märkused Ahhemeniidide kuningavõimust ja riiklikust propagandast”

15.45 Märt Läänemets “Ülevaade 23.-25. mail Tais toimunud ülemaailmsest ÜRO vesaki tähistamise foorumist üldteemal “Maailma parandamine budistlikus perspektiivis””

16.15 Kohvipaus / Coffee break

16.30 Ümarlaud loengusarja “Religioonid ja ühiskonnad” kokkuvõtteks (osalevad Madis Arukask, Märt Läänemets, Ringo Ringvee, Ülo Valk, Marko Veisson)

17.30 EAUS-i aastakoosolek

NB! Hommikupoolse istungi töökeel on inglise keel, pärastlõunane istung toimub eestikeelsena. / During the morning session the conference will be held in English; after the lunch break the working language will be Estonian.

Konverentsi korraldamist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Kultuuriteooria Tippkeskus). / Conference is supported by the European Union through the European Regional Development Fund (Centre of Excellence in Cultural Theory).

Lähem info: EAUS-i president Madis Arukask

Kava pdf-failina / Programme in pdf-format * * * Fotogalerii / Photo gallery