Konverents 2013

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi aastakonverents
“Religioon, inimene, konflikt”

13. detsembril 2013 Tartus
Ülikooli 16 (von Bocki maja) – aud. 212

Konverentsi kava

 

10.00-10.15 Konverentsi avamine: Madis Arukask (EAUS-i president)

10.15-12.15 Juhatab Tõnno Jonuks
Ester Oras “Kohtla peitvara: relvad ja rituaalid rauaajal”
Merili Metsvahi “Thiess – šamaan või šarlatan? 1691. a Liivimaa libahundiprotsessi tõlgendusi”
Art Leete “Nafta ja rituaal: Lääne-Siberi põliselanike kollektiivsed põhjapõdraohverdused”
Reet Hiiemäe “Uususundid kõverpeeglis: kas konflikt või ühe terviku kaks tahku”

12.15-13.30 Lõuna

13.30-15.00 Juhatab Piret Koosa
Laur Järv “Enesesüütamised Tiibetis”
Märt Läänemets “Zen-kogemus kui sisemise konfliktsituatsiooni lahendus”
Margus Ott “Religiooni ambivalents: vägevnemine ja sallimatus”

15.00-15.30 Kohvi- ja teepaus

15.30-17.00 Juhatab Ergo-Hart Västrik
Tiina Sepp “Glastonbury – Pilgrims without Pilgrimage?”
Brent C. Augustus “Stripping the Spirit from the Soulless: The Secularization of the Zombie in American Popular Culture”
Davide Ermacora “For a Critical Appraisal of ‘Shamanism’ as a Widely Used (and Abused) Category in European Folklore Studies”

17.30-19.30 Konverentsi lõpetamine ja koosviibimine Ülikooli kohvikus

Konverentsi ringkiri. * * * Konverentsi kava pdf-ina.* * * Konverentsi teesid pdf-ina.