Konverents 2006

Asutamiskonverents

Rahvusvaheline konverents / International Conference

Valdkondadevahelised vaated usundiuurimises / Interdisciplinary Perspectives in Religious Studies

Tartu Ülikool / University of Tartu, Ülikooli 16-212

Esmaspäev/Monday, 3.04.2006

10.15-10.30 Opening of the Conference

10.30-10.50 Kim Knott (UK) „New Geographical Perspectives in the Study of Religions”

11.00-11.20 Veikko Anttonen (Finland) „Corporate Intelligence in the Study of Religion”

11.30-12.00 Coffee break

12.00-12.20 Marion Bowman (UK) „Religious Studies and Folklore: Dream Team or Uneasy Alliance? A British Perspective”

12.30-12.50 Mihály Hoppál (Hungary) „On the early development of the religious consciousness”

13.00-14.30 Lunch

14.30-14.50 Tiina Sepp (Estonia) „Tourists and Pilgrims on the Road to Santiago de Compostela”

15.00-15.20 Merili Metsvahi (Estonia) „Saint Legend as a Vernacular Genre”

15.30-15.50 Ergo-Hart Västrik (Estonia) „Missionary Rhetoric and Elements of Ethnographic Writing in the 16th Century Sources about Superstitions among Inhabitants of Votian Fifth”

16.00-16.20 Heiki Valk (Eesti) „Looduslikud pühapaigad: uurimisperspektiivid arheoloogia vaatenurgast”

17.00 Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi asutamiskoosolek
Inaugural meeting of the Estonian Association for the Study of Religions