Konverents 2009

Konverents 2009

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi aastakonverents

16. juunil 2009 Tartus
Ülikooli 16 - 212 (von Bocki maja)

13.00 Avamine

13.15–13.45 Vladimir Sazonov: Assüüria kuningate universalistlike tiitlite ja epiteetide arengujooni

13.45-14.15 Amar Annus: Tuli ja vesi nõidade ja halbade ennete mõju hävitajana muistses Mesopotaamias

14.15-14.45 Peeter Espak: Ajaloo teisenemine müüdiks: võrdlevaid näiteid Lähis-Idast, Euroopast ja Eestist

14.45-15.15 Art Leete: Uute usuliikumiste uurimine Venemaa põhja-aladel

15.15-15.45 kohvipaus

15.45-16.15 Kristel Kivari: Kohakujutelm maa-aluste traditsioonis

16.15-16.45 Ergo-Hart Västrik: Seto Peko-kultusest ja selle tõlgendustest läänemeresoome mütoloogia kontekstis

16.45-17.15 Linnart Mäll: Kristlusest, krišnaismist ja muust Mahe ja selle naaberosariigi kontekstis

17.15-17.45 Ülo Valk: Kas karmaseadust saab rikkuda? Eksimus, vastutus ja jumalad Lõuna-India folklooris

* Konverentsi korraldajad:

Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts,
TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond,
TÜ etnoloogia osakond,
Kultuuriteooria tippkeskus

18.00 EAUS aastakoosolek

Päevakorras:

1) juhatuse aruanne,
2) revisjonikomisjoni aruanne,
3) presidendi, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
4) kohapeal algatatud küsimused