Konverents 2014

Konverents 2014

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi aastakonverents
"Püha ja paik"

11. detsembril 2014 Tartus
Ülikooli 16 (von Bocki maja) – aud. 214

Konverentsi kava

 

11.00-11.15 Konverentsi avamine: Madis Arukask (EAUS-i president)

11.15-12.45 Juhatab Ergo-Hart Västrik
Katre Koppel "Väga raske on ennast usaldada, kui sa oled sündinud seal, kus autoriteet on olnud totaalselt väljaspool sind – keha kui vahend jõudmaks iseendani"
Kristel Kivari "Pühakohad kaasaja energiatraditsioonis"
Tatiana Alybina "The symbology of contemporary Mari religious movement"

12.45-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Juhatab Tõnno Jonuks
Lea Altnurme "Eestlaste isiklikud pühapaigad looduses"
Jüri Metssalu "Pühapaigaolendid viie Eesti kihelkonna näitel"
Villu Kadakas "Sakraalse ja vähem sakraalse ruumi kokkupuutest Padise kloostris"

15.30-16.00 Kohvi- ja teepaus

16.00-17.30 juhatab Piret Koosa
Teet Toome "Buddhaväljad mahajaana budismis"
Märt Läänemets "Potala(ka) mägi kui virtuaalne ja füüsiline pühapaik mahajaana budismis"
Ain Riistan "Ukraina kui püha paik: religiooni ja rahvusluse rollist Ukraina konfliktis"

17.30-20.00 Konverentsi lõpetamine ja koosviibimine Ülikooli kohvikus

Konverentsi korraldab Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts koostöös Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnaga

Konverentsi ringkiri. * * * Konverentsi kava pdf-ina.* * * Konverentsi teesid pdf-ina.