Loengusari “Religioon ja konflikt”

Religioonide suuri eesmärke on alati olnud püüdlemine täiuse ja harmoonia poole. Ühiskondlikku ja poliitilisse konteksti sattudes muutuvad religioonid aga sageli allikaks vastandlikele tõlgendustele ja kokkupõrgetele. Nii on religioonide ajalugu ühtlasi konfliktide ajalugu, kust ei puudu vägivald, usuvälised ambitsioonid ning omakasupüüdlikud kired. Käesolev Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi loengusari koondab ettekandeid, mis käsitlevad antud temaatikat maailma eri kohtades erinevatel ajaperioodidel.

Ettekandekoosolekud toimuvad neljapäeviti Tartu Ülikooli õppehoonetes algusega kell 16.15.

21. veebruaril 2013
Ülikooli 16-212
Sergei Stadnikov “Egiptuse “rohelisest tulevikust””
21. märtsil 2013
Jakobi 2-109
Holger Mölder “Islamiäärmusluse mõju tänapäeva rahvusvaheliste konfliktide kujunemisele: religiooni politiseerumine, terrorism ja hirmukultuur”
11. aprillil 2013
Jakobi 2-109
Toomas Gross “Kogukond, religioossed muutused ja konflikt: protestantide ja katoliiklaste vahelistest suhetest Mehhiko sapoteekide näitel”
2. mail 2013
Jakobi 2-109
Elo-Hanna Seljamaa “”Всем миром! Ühel meelel!” Tähelepanekuid Lasnamäele ehitatavast õigeusu pühamust”
23. mail 2013
Ülikooli 16-212
Laur Järv “Lõhestavad teemad tiibeti budismis: kahe karmapa probleem, raevukas jumalus Dorje Shugden jt”
19. septembril 2013
Ülikooli 16-212
Eva Toulouze “Udmurtide animism tänapäeva Udmurdimaal ja Baškortostanis”
3. oktoobril 2013
Ülikooli 16-212
Atko Remmel “Ateism Eesti usulisel maastikul”

Vaata ka sarja postrit. Loengusarja korraldamist toetab Euroopa Liit Regionaalarengu Fondi kaudu (Kultuuriteooria tippkeskus).

Info: Madis Arukask, EAUS-i president madis.arukask@ut.ee