Marko Veissoni loeng “Leserituaalid ja lesknaiste muutuv staatus Põhja-Ghanas”

Neljapäeval, 8. juunil algusega kell 14.15 toimub Tartu Ülikooli von Bocki majas (Ülikooli 16, ruum 212) viies loeng seltsi korraldatavas sarjas “Isik religioonis: rollid ja kangelased”.

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia lektor Marko Veisson peab loengu teemal “Leserituaalid ja lesknaiste muutuv staatus Põhja-Ghanas”. Loeng põhineb esineja pikemaajalistel antropoloogilistel välitöödel samas piirkonnas. Ettekanne lõpetab seltsi kevadhooaja ning sellele järgneb EAUS-i aastakoosolek kell 16.00.

Loengu tutvustus: Lesknaiste sotsiaalne olukord traditsionalistlikes gurunsi hõimudes on viimastel aastatel pälvinud Ghanas üksjagu kriitikat. Inimõigustele, modernsetele ja olulisel määral ka kristlikele väärtustele apelleerivad organisatsioonid leiavad, et mitmed matuste ajal läbiviidavad rituaalid on lesknaisi alandavad ja vägivaldsed. Traditsioonilise praktika eestkõnelejad kirjeldavad aga lesknaistega toimuvat kui loomulikku ja suuresti paratamatut tegevust, mis on tihedalt põimunud esivanematekultuse, abielutavade ning sugulussüsteemiga. Ettekandes võrreldakse selle debati erinevate osapoolte argumente ning mõtiskletakse selle üle, kuivõrd on lesknaiste staatuse puhul tegemist inimõiguste probleemiga või pigem kristlike ja traditsionalistlike kogukondade võimuvõitlusega.

Loeng on avatud kõigile huvilistele.

Info: Madis Arukask, madis.arukask@ut.ee