Martin Ehala religioossetest ja ilmalikest tuumväärtustest

Jätkuvad ettekandekoosolekuid distsipliinidevahelistel kokkupuutealadel!

Neljapäeval, 2. novembril kell 17.00 peab Tartu ülikooli emakeeleõpetuse ja Helsingi ülikooli eesti keele professor Martin Ehala ettekande

„Religioossed ja ilmalikud tuumväärtused ning ühtekuuluvustunne“.

Ettekanne toimub Tartu ülikooli peahoones, ruumis 139.

Ehala sõnul iseloomustab iga kollektiivset identiteeti teatud väike hulk tuumväärtusi, mis on rühma liikmete emotsionaalse ühtekuuluvustunde aluseks. Jagatud tuumväärtused vähendavad määramatust ja suurendavad vastastikust mõistmist, luues sellega turvalisema sotsiaalse keskkonna. Ettekandes uuritakse, milline on religioossete ja ilmalike tuumväärtuste mõju inimkoosluste kestlikkusele ja dünaamikale. Ettekanne põhineb autori hiljuti ilmunud monograafial “Signs of Identity: The Anatomy of Belonging”
https://www.routledge.com/Signs-of-Identity-The-Anatomy-of-Belonging/Ehala/p/book/9781138280946

Olete oodatud!