EAUSi loengusari “Religioonid ja ühiskonnad”

Sari “Religioonid ja ühiskonnad”

2010. aasta kevadel korraldab EAUS ettekandekoosolekute sarja “Religioonid ja ühiskonnad”.

Ettekandekoosolekud toimuvad Tartus TÜ Lossi tänava õppehoones (Lossi 3-425).

11. veebruaril
kell 16.15
Märt Läänemets “Usk ja usuühingud tänapäeva Taiwanis. Konstruktiivse religioosse pluralismi näide post-industriaalühiskonnas”
11. märtsil, kell 16.15 Ülo Valk “Jumalad kui liitjad ja lahutajad: küla, hõim ja rahvas hinduistlikus Indias”
8. aprillil, kell 16.15 Marko Veisson “Traditsionalism, kristlus ja islam konkureerivate rituaalipraktikatena Põhja-Ghana multireligioossetes kogukondades”
6. mail, kell 16.15 Ringo Ringvee “Usk ja usuühingud tänapäeva Eestis. Mineviku varjud ja tuleviku väljavaated”

28. mail toimub EAUSi aastakonverents. Vaata ka sarja postrit.

Info: Madis Arukask, madis.arukask@ut.ee