Sildiarhiiv: 2013

Elo-Hanna Seljamaa loeng

Neljapäeval, 2. mail kell 16.15 peab TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule teadur Elo-Hanna Seljamaa EAUS-i loengusarjas ettekande „“Всем миром! Ühel meelel!“ Tähelepanekuid Lasnamäele ehitatavast õigeusu pühamust“. Loeng toimub Tartus, Jakobi 2–109.

Jätka lugemist

Toomas Grossi loeng “Kogukond, religioossed muutused ja konflikt: protestantide ja katoliiklaste vahelistest suhetest Mehhiko sapoteekide näitel”

Neljapäeval, 11. aprillil kell 16.15 peab Toomas Gross loengu “Kogukond, religioossed muutused ja konflikt: protestantide ja katoliiklaste vahelistest suhetest Mehhiko sapoteekide näitel”. Toomas Gross on Helsingi ülikooli sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia lektor ning TÜ etnoloogia osakonna vanemteadur. Loeng toimub Jakobi 2-109.

Jätka lugemist

Holger Möldri loeng “Islamiäärmusluse mõju tänapäeva rahvusvaheliste konfliktide kujunemisele: religiooni politiseerumine, terrorism ja hirmukultuur”

Neljapäeval, 21. märtsil 2013 kell 16.15 peab kaitseväe ühendatud õppeasutuse strateegia õppetooli dotsent Holger Mölder Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi loengusarjas “Religioon ja konflikt” ettekande “Islamiäärmusluse mõju tänapäeva rahvusvaheliste konfliktide kujunemisele: religiooni politiseerumine, terrorism ja hirmukultuur”. Loeng toimub Tartus, Jakobi 2-109.

Jätka lugemist

Sergei Stadnikov loeng “Egiptuse roheline tulevik”

Neljapäeval, 21. veebruaril kell 16.15 algab Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi uus loengusari “Religioon ja konflikt”. Loengusari koosneb kaheksast loengust ja käsitleb religioonidega esile tulevat vastandumise temaatikat nii ühiskonna kui ka indiviidi tasandil.

Esimene loeng viib kuulajad Egiptuse kaasaega, kus Sergei Stadnikov kõneleb teemal “Egiptuse rohelisest tulevikust”. Loeng võtab kokku Egiptuse viimase kahe aasta sisepoliitilised arengud. Samuti vaagitakse võimalikke tulevikustsenaariume, sh islamistide edasise võimu tugevnemise väljavaateid.

Loeng toimub aadressil Ülikooli 16-212 algusega kell 16.15. Kõik huvilised on oodatud!

Info: Madis Arukask, madis.arukask@ut.ee

Loengusari “Religioon ja konflikt”

Religioonide suuri eesmärke on alati olnud püüdlemine täiuse ja harmoonia poole. Ühiskondlikku ja poliitilisse konteksti sattudes muutuvad religioonid aga sageli allikaks vastandlikele tõlgendustele ja kokkupõrgetele. Nii on religioonide ajalugu ühtlasi konfliktide ajalugu, kust ei puudu vägivald, usuvälised ambitsioonid ning omakasupüüdlikud kired. Käesolev Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi loengusari koondab ettekandeid, mis käsitlevad antud temaatikat maailma eri kohtades erinevatel ajaperioodidel.

Ettekandekoosolekud toimuvad neljapäeviti Tartu Ülikooli õppehoonetes algusega kell 16.15.

21. veebruaril 2013
Ülikooli 16-212
Sergei Stadnikov “Egiptuse “rohelisest tulevikust””
21. märtsil 2013
Jakobi 2-109
Holger Mölder “Islamiäärmusluse mõju tänapäeva rahvusvaheliste konfliktide kujunemisele: religiooni politiseerumine, terrorism ja hirmukultuur”
11. aprillil 2013
Jakobi 2-109
Toomas Gross “Kogukond, religioossed muutused ja konflikt: protestantide ja katoliiklaste vahelistest suhetest Mehhiko sapoteekide näitel”
2. mail 2013
Jakobi 2-109
Elo-Hanna Seljamaa “”Всем миром! Ühel meelel!” Tähelepanekuid Lasnamäele ehitatavast õigeusu pühamust”
23. mail 2013
Ülikooli 16-212
Laur Järv “Lõhestavad teemad tiibeti budismis: kahe karmapa probleem, raevukas jumalus Dorje Shugden jt”
19. septembril 2013
Ülikooli 16-212
Eva Toulouze “Udmurtide animism tänapäeva Udmurdimaal ja Baškortostanis”
3. oktoobril 2013
Ülikooli 16-212
Atko Remmel “Ateism Eesti usulisel maastikul”

Vaata ka sarja postrit. Loengusarja korraldamist toetab Euroopa Liit Regionaalarengu Fondi kaudu (Kultuuriteooria tippkeskus).

Info: Madis Arukask, EAUS-i president madis.arukask@ut.ee

Konverents 2013

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi aastakonverents
“Religioon, inimene, konflikt”

13. detsembril 2013 Tartus
Ülikooli 16 (von Bocki maja) – aud. 212

Konverentsi kava

 

10.00-10.15 Konverentsi avamine: Madis Arukask (EAUS-i president)

10.15-12.15 Juhatab Tõnno Jonuks
Ester Oras “Kohtla peitvara: relvad ja rituaalid rauaajal”
Merili Metsvahi “Thiess – šamaan või šarlatan? 1691. a Liivimaa libahundiprotsessi tõlgendusi”
Art Leete “Nafta ja rituaal: Lääne-Siberi põliselanike kollektiivsed põhjapõdraohverdused”
Reet Hiiemäe “Uususundid kõverpeeglis: kas konflikt või ühe terviku kaks tahku”

12.15-13.30 Lõuna

13.30-15.00 Juhatab Piret Koosa
Laur Järv “Enesesüütamised Tiibetis”
Märt Läänemets “Zen-kogemus kui sisemise konfliktsituatsiooni lahendus”
Margus Ott “Religiooni ambivalents: vägevnemine ja sallimatus”

15.00-15.30 Kohvi- ja teepaus

15.30-17.00 Juhatab Ergo-Hart Västrik
Tiina Sepp “Glastonbury – Pilgrims without Pilgrimage?”
Brent C. Augustus “Stripping the Spirit from the Soulless: The Secularization of the Zombie in American Popular Culture”
Davide Ermacora “For a Critical Appraisal of ‘Shamanism’ as a Widely Used (and Abused) Category in European Folklore Studies”

17.30-19.30 Konverentsi lõpetamine ja koosviibimine Ülikooli kohvikus

Konverentsi ringkiri. * * * Konverentsi kava pdf-ina.* * * Konverentsi teesid pdf-ina.