Tegevus

IMG_4151Religioonide teadusliku uurimisega tegelevad Eestis mitmete valdkondade esindajad. EAUS peaks soodustama erialade dialoogi ja koostööd. Samas tagab uus ühendus eestlaste esindatuse rahvusvahelistel foorumitel, sest ülemaailmse usundiloo assotsiatsiooni (IAHR) moodustavad rahvuslikud ja regionaalsed seltsid.

Asutamisel osalenud IAHRi peasekretäri Tim Jenseni ja Euroopa Religiooni Uurimise Assotsiatsiooni (EASR) peasekretäri Kim Knotti osavõtt kinnitas tõsist huvi Eestis toimuva vastu ja ootust, et lööksime edaspidi kaasa nende organisatsioonide töös, millest seni oleme kõrvale jäänud.

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi eesmärk on usundiloo teadusliku uurimise edendamine Eestis, vastavatest teemadest huvitatud uurijate koondamine, osalemine IAHR (International Association for the History of Religions) ja EASR (European Association for the Study of Religions) töös ning muu rahvusvahelise teadussuhtluse arendamine.

Seltsi tegevust reguleerib põhikiri.

Seltsi tegevus aastatel