Kokkuvõte seltsi tegevusest 2006. aastal

 • 3. aprill 2006
  Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi asutamiskoosolek
 • 18. mai 2006
  Ettekandekoosolek: Jonathan Roper (Sheffieldi Ülikool) “Inglise loitsud”
 • 08. oktoober 2006
  Ettekandekoosolek: Evangelos Avdikos (Thessaloniki Ülikool) “God and Devil in Greek Curses”
 • 24. oktoober 2006
  EAUS-i üldkoosolek:
  Jaan Lahe “Taevase hingerännaku motiiv gnoosises, selle religiooniloolised paralleelid ja religiooniajalooline taust”
  Ülo Valk “Ülevaade Bukarestis toimunud EASR konverentsist “Religious History of Europe and Asia” (20.-23. juulil 2006)”