Kokkuvõte seltsi tegevusest 2009. aastal


EAUSi arheoloogiateemaline ettekandepäev

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi arheoloogiateemaline ettekandepäev

14. detsember 2009 kl 13:00

Tartus Ülikooli 16 - 214 (von Bocki maja)

Päevakava:

13.00   Avamine
13.15   Tõnno Jonuks – Muutuv ja muutumatu muinasusund
13.45   Mari Lõhmus –  Kenotaafist Tamula kiviaegsel kalmistul
14.15   Ester Oras –  Kalmeaaretest Eestis keskmisel ja nooremal rauaajal

14.45   kohvipaus

15.15   Marge Konsa, Tõnno Jonuks, Liina Maldre, Kristjan Sisa – Ornamenteeritud mängunupud Salme muinaslaevast
15.45   Heiki Valk –  Lõuna-Eesti katolikuaegsetest maakabelitest
16.15   Kristiina Johanson –  Minevik minevikus: näiteid Eesti arheoloogilisest materjalist?

Konverentsi korraldajad: Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts, TÜ arheoloogia õppetool.