Kokkuvõte seltsi tegevusest 2010. aastal


Ettekandekoosolek 23. märtsil 2010

Teisipäeval, 23. märtsil kell 16.15 esineb TÜ Lossi tänava õppehoones (Lossi 3-425) Roland Karo (TÜ) ettekandega "Miks Jumal ei lähe ära? Religiooni psühhofüsioloogilisi aluseid".

Meenutuseks, et eelmise aasta novembris kaitses R. Karo doktoritöö "Eros and Mysticism. Are Mystical States of Consciousness Evolutionary Byproducts of Sexual Response?" (Eros ja müstika. Kas müstilised teadvusseisundid on seksuaalsete reaktsioonide evolutsioonilised kõrvalproduktid?).

Olete lahkelt kuulama oodatud!

Info: Madis Arukask, madis.arukask@ut.ee


Ettekandekoosolek 29. aprillil 2010

Neljapäeval, 29. aprillil kell 18.15 esineb TÜ Lossi tänava õppehoones (Lossi 3-427) Vladimir Sazonov (TÜ) ettekandega "Elami ja Sumeri keerulised suhted III aastatuhandel".

Ettekandes käsitleb Sazonov Elami tsivilisatsiooni ajaloo põhijooni keskendudes Elami ja Sumeri suhetele ja Elami ajaloo tähtsamatele sündmustele III aastatuhandel enne meie ajaarvamist. "Eelkõige vaatlen Elami ja Sumeri konflikte, sõdu ning diplomaatilisi ja dünastiate vahelisi suhteid," ütles Sazonov oma ettekande tutvustuseks. "Algallikana on kasutatud enamasti sumeri ja akadi kuningate raidkirju."

Olete lahkelt kuulama oodatud!

Info: Madis Arukask, madis.arukask@ut.ee


EAUSi loengusari "Religioonid ja ühiskonnad II"

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi loengusari "Religioonid ja ühiskonnad II"

Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts jätkab käimasoleval hooajal maailma eri piirkondade rahvaste usundite tutvustamist. Loengud põhinevad nii ettekandjate algupärasel välitööainesel kui ka ajaloolistel sissevaadetel erinevate ühiskondade religioossesse toimimisse. Kuulama on oodatud kõik, kes tunnevad huvi religioonide globaalse mitmekesisuse ja ühiskondlike variatsioonide vastu.

Ettekandekoosolekud toimuvad Tartus algusega kell 16.15

21. okt. 2010,
Ülikooli 16-214
Riho Saard "Dissidentlusest nõukogudeaegse kristluse kontekstis"
4. nov. 2010,
Ülikooli 18-228
Tarmo Kulmar "Inkade peajumalate tumedast loomusest ja selle avaldumisest muistse Peruu ühiskonnakorralduses"
25. nov. 2010,
Ülikooli 18-228
Madis Arukask "Paigavaimudega suhtlemine kaasaegses vepsa rahvausus"
20. jaan. 2011,
Ülikooli 18-139
Elo Süld "Islami poliitiline roll kaasajal: teoloogiline ühiskonnaidee, sotsiaalsed probleemid ja riigi roll"
17. veebr. 2011,
Ülikooli 18-139
Aado Lintrop "Usundid kohtuvad Okunjovos. Üks religioosse sünkretismi näide kaasaegsel Venemaa"
3. märts 2011,
Ülikooli 18-139
Art Leete "Protestantliku misjoni areng Komimaal"
31. märts 2011,
Ülikooli 18-139
Taisto Raudalainen "Uusi andmeid Kesk-Ingeri hyppysseuralaiste (skakkunat) liikumise kohta"
14. apr. 2011,
Ülikooli 18-139
Laur Järv "Nevaari budism: sanskritikeelne vadžrajaana traditsioon Kathmandu orus"
5. mai 2011,
Ülikooli 18-139
Kadri Raudsepp "Tiibeti budism tänapäeva tiibeti ühiskonnas. Olukord Tiibetis ja eksiilis (India ja Nepaal)"

Vaata ka sarja postrit.

Info: Madis Arukask, madis.arukask@ut.ee


Ettekandekoosolek 4. märtsil 2010

Ettekandekoosolek 4. märtsil 2010

Neljapäeval, 4. märtsil kell 16.15 esineb TÜ Lossi tänava õppehoones (Lossi 3-425) Mait Talts (TTÜ) ettekandega "Paljasjalgsest Tõnissonist ja tema õpilasest Friedrich v. Lustigist".

2008. aasta lõpul külastas ettekandja Tai pealinna Bangkoki ja Myanmari endist pealinna Yangoni, kus külastas Eesti budistidega seotud paiku, muuhulgas ka nende kodukloostrit ja matmispaika. Oma ettekandes katsub esineja eristada ajaloolist ja mütoloogilist Karl Tõnissoni (Vend Vahindra) elukäigus ning heita valgust ka tema õpilase Friedrich V. Lustigi elule ja tegevusele.

Kuigi sporaadiliselt, on ettekandja kahe Eestist pärit n-ö praktiseeriva budisti elukäiku, mis viis neid juba 1930. aastate algul sünnimaast eemale Taimaale ja Birmasse (praegusesse Myanmari), uurinud juba aastaid.

Olete lahkelt kuulama oodatud!

Info: Madis Arukask, madis.arukask@ut.ee


EAUSi loengusari "Religioonid ja ühiskonnad"

Sari "Religioonid ja ühiskonnad"

2010. aasta kevadel korraldab EAUS ettekandekoosolekute sarja "Religioonid ja ühiskonnad".

Ettekandekoosolekud toimuvad Tartus TÜ Lossi tänava õppehoones (Lossi 3-425).

11. veebruaril
kell 16.15
Märt Läänemets "Usk ja usuühingud tänapäeva Taiwanis. Konstruktiivse religioosse pluralismi näide post-industriaalühiskonnas"
11. märtsil, kell 16.15 Ülo Valk "Jumalad kui liitjad ja lahutajad: küla, hõim ja rahvas hinduistlikus Indias"
8. aprillil, kell 16.15 Marko Veisson "Traditsionalism, kristlus ja islam konkureerivate rituaalipraktikatena Põhja-Ghana multireligioossetes kogukondades"
6. mail, kell 16.15 Ringo Ringvee "Usk ja usuühingud tänapäeva Eestis. Mineviku varjud ja tuleviku väljavaated"

28. mail toimub EAUSi aastakonverents. Vaata ka sarja postrit.

Info: Madis Arukask, madis.arukask@ut.ee