Kokkuvõte seltsi tegevusest 2015. aastal


Ettekandepäev Tartus "Religioon ja rahvus/lus"

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi ettekandepäev Tartus
"Religioon ja rahvus/lus"

15. mail 2015

Tartu Ülikooli von Bocki õppehoones
Ülikooli 16, auditooriumis 212

Ettekandepäeva kava

14.00 Avasõnad: Madis Arukask

14.05 Amar Annus "Religiooni ja rahvusluse ühised mehhanismid"
14.35 Vladimir Sazonov "Religioon ja rahvuslus Lähis-Idas 20.–21. sajandil: Süüria ja Iraagi näitel"

Tee- ja kohvipaus

15.30 Art Leete ""Jumal räägib meiega emakeeles": protestandid ja komi kultuur"
16.00 Tatiana Alybina "The Mari religion in the Post-Soviet period"

16.45 Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi üldkoosolek

Konverentsi korraldab Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts koostöös Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudiga. Toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Kultuuriteooria tippkeskus, CECT).

Lähem info: Madis Arukask, EAUS-i president, madis.arukask@ut.ee

Kava ja teesid pdf-ina.


Ettekandepäev "Religioon ja rahvus/lus"Tallinnas

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi ettekandepäev Tallinnas
"Religioon ja rahvus/lus"

6. mail 2015

Tallinna Ülikooli Silva majas
Narva mnt 29, auditooriumis 240

Ettekandepäeva kava

12.00 Avasõnad: Madis Arukask, Jaan Lahe

12.15 Lea Altnurme "Eestlaste usuline identiteet tänapäeval"
12.45 Alar Kilp "Eestluspõhise rahvusluse suhe religiooniga"

13.15 Tee- ja kohvipaus

13.45 Taisto Kalevi Raudalainen ""Soome usk" – rühmaidentiteet ja rahvusluse kujunemine mitmeusulises ümbruses ingerisoomlaste näitel"
14.15 Indrek Jääts "Rahvusliku õigeusu võimalikkusest komide näitel"

Konverentsi korraldab Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts koostöös Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudiga ja Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituudiga (projekt ETF9271).

Lähem info: Jaan Lahe, TLÜ EHI dotsent, usundiuurija@gmail.com; Madis Arukask, EAUS-i president, madis.arukask@ut.ee

Kava ja teesid pdf-ina.