Seltsi tegevus 2017. aastal

Martin Ehala religioossetest ja ilmalikest tuumväärtustest

Jätkuvad ettekandekoosolekuid distsipliinidevahelistel kokkupuutealadel!

Neljapäeval, 2. novembril kell 17.00 peab Tartu ülikooli emakeeleõpetuse ja Helsingi ülikooli eesti keele professor Martin Ehala ettekande

„Religioossed ja ilmalikud tuumväärtused ning ühtekuuluvustunne“.

Ettekanne toimub Tartu ülikooli peahoones, ruumis 139.

Ehala sõnul iseloomustab iga kollektiivset identiteeti teatud väike hulk tuumväärtusi, mis on rühma liikmete emotsionaalse ühtekuuluvustunde aluseks. Jagatud tuumväärtused vähendavad määramatust ja suurendavad vastastikust mõistmist, luues sellega turvalisema sotsiaalse keskkonna. Ettekandes uuritakse, milline on religioossete ja ilmalike tuumväärtuste mõju inimkoosluste kestlikkusele ja dünaamikale. Ettekanne põhineb autori hiljuti ilmunud monograafial “Signs of Identity: The Anatomy of Belonging”
https://www.routledge.com/Signs-of-Identity-The-Anatomy-of-Belonging/Ehala/p/book/9781138280946

Olete oodatud!


Professor Jüri Allik religioosse mõtlemise võimalikkusest

Saabuval kolmapäeval, 11. oktoobril kell 17.00, peab TÜ eksperimentaalpsühholoogia professor Jüri Allik Eesti akadeemilises usundiloo seltsis ettekande "Kas religioosne mõtlemine on olemas?" Ettekandekoosolek toimub Tartu Ülikooli peahoone auditooriumis nr. 139.

Oma ettekande tutvustuseks ütleb Jüri Allik: Psühholoogias on tavaline pakkuda välja mõtlemise erinevaid esinemisvorme ühe või teise nähtuse seletamiseks. Samas, leida mingi eriline tunnus, mis eristab religioosset mõtlemist kõigist teistest, näib üsna lootusetu ülesanne. Religiooni eristab teistest elu vormidest, milles inimene saab eksiteerida, mitte niivõrd mõtlemine, kuivõrd uskumused, arvamused, emotsioonid ja väärtused, mis ei pruugi alluda ratsionaalsele analüüsile.

Eesti akadeemilise usundiloo seltsi eesmärgiks on arendada usundite ja religioossuse akadeemilist uurimist ning tuua selles tegevuses kokku eri distsipliinide uurijaid.

Lisainfo:

Madis Arukask, EAUSi president (Madis.arukask@ut.ee)


Ettekandepäev 1. juunil

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi ettekandepäev
1. juunil 2017, Ülikooli 16-212, Tartus

13.00 Sissejuhatavat
13.15 Pille Runnel „Religiooniga seotud objektide eksponeerimisest muuseumis ERMi püsinäituse näitel“
13.45 Madis Arukask „Puudega kõnelemise usundilistest aspektidest läänemeresoomlastel“
14.15 Triin Lees „Naine metsas kivi otsas. Uskumused naiste loomisväest“
14.45 Eva-Liisa Roht-Yilmaz „Romade pöördumine evangeelsesse kristlusesse Eestis ja Lätis“

15.15 kohvipaus

15.45 Raivo Alla „Pikamaajooksja vaimsed maastikud“
16.15 Katre Koppel „Tervisest religiooni ja meditsiini piirimail Hiina meditsiini näitel“
16.45 Tenno Teidearu „Poolvääriskivide kandmise praktika materiaalse kultuuri uurimise perspektiivis“
17.15 Kristel Kivari „Fátima ime: sada aastat tõlgendusi“

18.00 EAUSi aastakoosolek
19.00 Koosviibimine Ülikooli Kohvikus (esinejatele ja seltsi liikmetele)


Ettekandepäev "Surm ja sealpoolsus religioonides"

Neljapäeval, 4. mail algusega kell 11.00 toimub Tallinna Ülikooli Astra majas, auditooriumis A 242
Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi ettekandepäev

SURM JA SEALPOOLSUSES RELIGIOONIDES

Ettekandepäeva korraldab Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts koostöös Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudiga.

Kava

Kell 11-11.10 Avasõnad – Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi religiooniuuringute dotsent Jaan Lahe

Tervitus – EAUSi esindaja

Kell 11.10-11.30 Vladimir Sazonov – Surm ja sealpoolsus Muistses Mesopotaamias

Kell 11. 35-11.55 Jaan Lahe – Surmajärgne elu antiiksetes müsteeriumikultustes

Kell 12. 00-12.20 Alari Allik – Teispoolsus Jaapani usundites

Kell 12.25 – 14.30 Lõunapaus

Kell 14.30-14.50 Anu Põldsam – Surm ja sealpoolsus judaismis

Kell 14.55-15.15 Helen Gershman – Surm ja sealpoolsus islamis

Kell 15.20 – 15.40 Marju Kõivupuu – Tuhastusmatus kaasajal: religioosne või pragmaatiline?

Kell 15.45-16.00 Kohvipaus

16.00-17.00 Paneeldiskussioon kõigi ettekannete pidajatega (juhatab Jaan Lahe)

 


Religion(s) and Power(s)

Kutse konverentsile!

Koostöös Läti ja Eesti usundiuurimise seltsidega korraldab meie Leedu sõsarorganisatsioon,  Lithuanian Society for the Study of Religions, rahvusvahelise konverentsi
Religion(s) and Power(s). Üritus toimub Kaunases, Vytautas Magnuse ülikoolis
5.-6. oktoobril 2017.

Täpsem info siin.