Tere tulemast

IMG_0205

Head seltsikaaslased ja kodulehe külalised,
maailma usundilugu on pikk, selle uurimine Eestis on kestnud sajandeid. Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts (EAUS) on kirjutamas sinna oma tegevusega uut peatükki.

2006. aasta kevadel asutatud EAUS-i põhieesmärk on usundiloo teadusliku uurimise edendamine Eestis ja vastavatest teemadest huvitatud inimeste koondamine. Kindlasti aitab sellele kaasa meie koosolekute ja konverentside kaudu toimuv tegevus, koduleht, mis annab ettekujutuse meie taotlustest ja seni tehtust, samuti ka planeeritavad väljaanded. EAUS-i tulevik tundub seda lootusrikkam, mida enam meie hulgas on algatusvõimet ja valmisolekut seltsi eesmärkide nimel tegutseda.

Suur tänu neile, tänu kellele selts on siiani aktiivselt tegutsenud, jõudu ja töörõõmu kõigile!

EAUS-i juhatus