Toomas Grossi loeng “Kogukond, religioossed muutused ja konflikt: protestantide ja katoliiklaste vahelistest suhetest Mehhiko sapoteekide näitel”

Neljapäeval, 11. aprillil kell 16.15 peab Toomas Gross loengu “Kogukond, religioossed muutused ja konflikt: protestantide ja katoliiklaste vahelistest suhetest Mehhiko sapoteekide näitel”. Toomas Gross on Helsingi ülikooli sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia lektor ning TÜ etnoloogia osakonna vanemteadur. Loeng toimub Jakobi 2-109.

Protestantlike kirikute võidukäik “traditsiooniliselt” katoliiklikus Ladina-Ameerikas on kestnud mitu aastakümmet. Paraku on religioosse mitmekesisuse suurenemisega kaasnenud ka erinevat tüüpi konfliktid katoliiklaste ja “uute” usurühmade vahel. Käesolev ettekanne käsitleb kujunenud vastasseise Lõuna-Mehhiko sapoteekide külade näitel ning tugineb autori pikaajalistele antropoloogilistele välitöödele neis külades alates 1998. aastast. Ettekanne vaatleb konflikte nii kogukonna kui ka indiviidi tasandil. Usulisel pöördumisel sapoteekide kogukondades on kõrge sotsiaalne hind, mis muuhulgas seletab sagedast apostaasiat protestantide seas.

Kõik huvilised on oodatud!

Info: Madis Arukask, madis.arukask@ut.ee