Paulsoni loengud

Paulsoni loengud religiooniuuringutes

 

Ivar Paulsoni nimelised loengud keskenduvad märkimisväärsematele teemadele, suundumustele ja uutele teadmistele kaasaja religiooniuuringutes. Ivar Paulson (1922-1966) paistis oma teadustöös silma ambitsioonika laiahaardelisusega nii käsitlust leidva materjali kui ka küsimuste ja uurimistöös rakendatavate lähenemisviiside poolest. Nõnda on ka Paulsoni loengute eesmärgiks tuua kokku tähelepanuväärsemaid uurimissuundi religiooniuuringute erinevatest valdkondadest.

Esimesed Paulsoni loenguid pidas novembris 2022 hinnatud India tantra uurija Paolo E. Rosati, kes on silma paistnud olulise ajaloolis-võrdleva teadustööga tantra kui religioosse nähtuse uurimisalal. Loengud on järelvaadatavad siin:

Tantra and Beyond

The Cult of the Goddess Kāmākhyā (Assam)

Blood, Sex, and Magic: The Power of the Yonipīṭha at Kāmākhyā